COVID-19

Jag använder munskydd om du önskar samt att stol och händer desinficeras mellan kunderna. Handsprit finns vid kassan och på toaletten. Jag bokar alltid upp en kund i taget och väntande kund sitter på tryggt avstånd eller väntar utanför. Jag önskar därför att du under pandemin kommer till mig utan sällskap i möjligaste mån och att du försöker att inte komma tidigare än nödvändigt. Om du eller en nära anhörig känner symptom ser jag gärna att du bokar om din tid för att minimera smittspridning.